ข้อมูล บริษัท : เว็บไซต์นี้ (www.bigmarkets.com) ดําเนินการโดย Тоmоrrоw Technologies Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในเซนต์ลูเซียได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Mwali International Services Authority โดยมีหมายเลขใบอนุญาต T2023167 Тоmоrrоw Technologies Ltd จดทะเบียนที่ชั้นล่างอาคาร Sotheby, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia

Тоmоrrоw Technologies Ltd เป็นเจ้าของและดําเนินการแบรนด์

คําเตือนความเสี่ยง: สัญญาการเทรดส่วนต่าง ('CFD') เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โดยมีลักษณะของการเก็งกําไร เป็นการเทรดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ การเทรด CFD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้น อาจส่งผลให้สูญเสียยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณได้ โปรดจําไว้ว่าเลเวอเรจใน CFD สามารถมีทั้งผลดีและผลเสีย เทรดเดอร์ CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใดๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง การเทรด CFD ไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของผลการดําเนินงานในอนาคต ก่อนตัดสินใจเทรด คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบ คุณไม่ควรฝากเงินมากกว่าที่คุณพร้อมจะสูญเสีย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างถ่องแท้และขอรับคําแนะนําที่เป็นอิสระหากจําเป็น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงของเรา

ข้อ จํากัด ระดับภูมิภาค: Тоmоrrоw Technologies Ltd ไม่ได้ให้บริการภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปเช่นเดียวกับในเขตอํานาจศาลอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกาบริติชโคลัมเบียแคนาดาและภูมิภาคอื่น ๆ

Тоmоrrоw Technologies Ltd ไม่ได้ออกคําแนะนําคําแนะนําหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อการถือครองหรือการกําจัดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

Тоmоrrоw Technologies Ltd ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน

CFD-อภิธานศัพท์

สํารวจคําศัพท์ทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFD ที่ให้บริการจาก Bigmarkets

บัญชี

บันทึกการทําธุรกรรมทั้งหมด

Account Balance

ยอดเงินในบัญชี

Appreciation

(การแข็งค่า) กล่าวกันว่าสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นเมื่อมีราคาสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาด หมายถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์

Arbitrage

(การเก็งกำไร) การใช้ประโยชน์จากราคาตอบโต้ในตลาดต่างๆ โดยการซื้อหรือขายตราสาร และในขณะเดียวกันอยู่ในสถานะที่เท่ากันและตรงกันข้ามกันในตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทํากําไรจากส่วนต่างของราคาจำนวนเล็กๆ

Ask/Offer

(เสนอขาย/เสนอซื้อ) ราคาหรืออัตราที่ผู้ขายเต็มใจที่จะขาย

Ausie

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

Back Office

(ระบบหลังบ้าน) แผนกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการชําระบัญชีธุรกรรมทางการเงิน (เช่น การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและการชําระบัญชีการเทรด การเก็บบันทึก)

Balance of Payments

(ดุลการชําระเงิน) บันทึกการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดระหว่างผู้อยู่อาศัยในประเทศกับประเทศอื่นๆ ในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ดุลการชําระเงินติดตามธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสินค้า บริการ และกระแสเงินทุน

Balance of Trade

(ดุลการค้า) มูลค่าการส่งออกของประเทศลบด้วยการนําเข้า

Bar Chart

(กราฟแท่ง) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟแทนสี่จุดที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ราคาสูงและต่ำของตราสารทางการเงิน ซึ่งก่อตัวเป็นแท่งแนวตั้ง ราคาเปิด ซึ่งถูกทําเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนเล็กๆ ทางด้านซ้ายของแท่ง และราคาปิด ซึ่งถูกทําเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนเล็กๆ ทางด้านขวาของแท่ง

Base Currency

สกุลเงินที่นักลงทุนหรือผู้ออกตราสารมีสมุดบัญชี สกุลเงินที่มีการเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในตลาด Forex โดยปกติดอลลาร์สหรัฐจะถือเป็นสกุลเงิน 'หลัก' สําหรับการเสนอราคา ซึ่งจะแสดงเป็นหน่วย 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับสกุลเงินอีกตัวในคู่

Basis Point

(จุดพื้นฐาน) หนึ่งในร้อยของหนึ่งเปอร์เซ็นต์

Bear

(หมี) นักลงทุนที่เชื่อว่าราคาและหรือตลาดจะลดลง

Bear Market

(ตลาดหมี) ตลาดที่มีแนวโน้มราคาลดลงเป็นระยะเวลานาน พร้อมกับการมองสถานการณ์ในแง่ลบ

BID

(ประมูล) ราคาที่ผู้ซื้อเตรียมพร้อมซื้อ ราคาที่เสนอสำหรับสกุลเงิน

Bonds

พันธบัตรเป็นตราสารที่ซื้อขายได้ (ตราสารหนี้) ที่ออกโดยผู้กู้เพื่อระดมทุน ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือแบบลอยตัว หรือที่เรียกว่าคูปอง เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน

Broker

(โบรกเกอร์) บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมักจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่น ในทางตรงกันข้าม 'ดีลเลอร์' (Dealer) ผูกมัดกับเงินทุนและอยู่ในสถานะการเทรดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง โดยหวังว่าจะได้รับกำไรจากค่าสเปรดโดยการปิดสถานะในการเทรดครั้งต่อไปกับอีกฝ่าย

Buba

Deutsche Bundesbank เป็นธนาคารกลางของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Bull

(กระทิง) นักลงทุนที่เชื่อว่าราคาและหรือตลาดจะเพิ่มขึ้น

Bull Market

(ตลาดกระทิง) ตลาดที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลานาน (ตรงข้ามกับตลาดหมี)

Candlestick Chart

(กราฟแท่งเทียน) กราฟที่ระบุช่วงการเทรดสําหรับวันนั้นๆ รวมถึงราคาเปิดและปิด หากราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด สี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างราคาเปิดและปิดจะถูกแรเงา หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด พื้นที่นั้นของกราฟจะไม่ถูกแรเงา

Central Bank

(ธนาคารกลาง) รัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐบาลที่บริหารจัดการนโยบายการเงินของประเทศและพิมพ์สกุลเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ คือระบบธนาคารกลางสหรัฐอื่นๆ ได้แก่ ECB, BOE, BOJ

Chartist

บุคคลที่วิเคราะห์กราฟ กราฟ และข้อมูลในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มและคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต หรือเรียกอีกอย่างว่า เทรดเดอร์ทางเทคนิค

Clearing

(การหักบัญชี) กระบวนการชำระบัญชีการเทรด

Closed Position

(สถานะปิด) การสัมผัสในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป กระบวนการปิดสถานะคือการขายหรือซื้อสกุลเงินจํานวนหนึ่งเพื่อชดเชยสถานะที่เปิดอยู่ในจํานวนเท่ากัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการทำให้สถานะ 'เท่ากัน'

Commission

(ค่าคอมมิชชั่น) ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์

Confirmation

(การยืนยัน) เอกสารที่คู่สัญญาแลกเปลี่ยนกันในการทำธุรกรรมที่ยืนยันเงื่อนไขของการทําธุรกรรมดังกล่าว

Contract

(สัญญา) หน่วยมาตรฐานของการเทรด

Counter Party

ผู้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือลูกค้า

Cross Rate

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน กล่าวกันว่าอัตราแลกเปลี่ยนแบบไขว้เป็นอัตราที่ไม่เป็นมาตรฐานในประเทศที่มีการเสนอราคาคู่สกุลเงินนั้น ตัวอย่างเช่น: ในสหรัฐอเมริกา คู่สกุลเงิน GBP/CHF จะถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบไขว้ ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์ คู่สกุลเงินนี้จะถือเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินหลักที่ซื้อขายกัน

Currency

(สกุลเงิน) เงินตราทุกรูปแบบที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง

Currency Pair

(คู่สกุลเงิน) สองสกุลเงินที่ประกอบขึ้นเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น: EUR / USD, GBP / JPY เป็นต้น

Currency Risk

ความเสี่ยงของการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอัตราแลกเปลี่ยน

Day Trading

(การเทรดรายวัน) การเปิดและปิดสถานะเดียวกันภายในช่วงการเทรดวันเดียวกัน

Dealer

บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นผู้มอบฉันทะหรือคู่สัญญาในการทําธุรกรรม ผู้มอบฉันทะมีสถานะฝั่งใดฝั่งหนึ่ง โดยหวังว่าจะได้รับจากค่าสเปรดโดยการปิดสถานะในการเทรดครั้งต่อไปกับอีกฝ่าย ในทางตรงกันข้าม โบรกเกอร์เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่น

Deficit

(การขาดทุน) ยอดคงเหลือติดลบของการเทรดหรือการชำระเงิน

Delivery

การทำธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายมีการโอนการครอบครองสกุลเงินที่ซื้อขายกัน

ฝากเงิน

การรับฝากเงินสด อัตราที่ได้รับจากการรับฝากเงินเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บัตรฝากเงิน (Certificates of Deposit, CD) เป็นตราสารที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

Depreciation

การลดค่าของสกุลเงินเนื่องจากกลไกตลาด

Derivative

(อนุพันธ์) สัญญาการเทรดที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิง ฟิวเจอร์ หรือตราสารทางกายภาพอื่นๆ ออปชั่นคือตราสารอนุพันธ์ที่พบมากที่สุด

Devaluation

การปรับลดค่าของสกุลเงิน ซึ่งโดยปกติจะมีการประกาศจากทางการ

ECB – European Central Bank

ธนาคารกลางของสหภาพการเงินยุโรป

End of Day (Mark-to-Market)

เทรดเดอร์คิดคำนวณสถานะของตนในสองวิธี: การคงค้างหรือ mark-to-market (การคำนวณกำไรขาดทุนของรายการเทรดโดยให้สะท้อนกับราคาตลาดในปัจจุบัน) ระบบการคงค้างจะคิดกระแสเงินสดเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจะแสดงกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้นจริงเท่านั้น วิธีการ mark-to-market ให้คุณค่ากับบัญชีของเทรดเดอร์เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันทําการโดยใช้อัตราตลาดปิดหรืออัตราการปรับปรุงมูลค่า มีการลงบัญชีกําไรขาดทุน และเทรดเดอร์จะเริ่มการเทรดในวันถัดไปด้วยสถานะสุทธิ

Euro

(ยูโร) สกุลเงินของ European Monetary Union (EMU) ซึ่งแทนที่ European Currency Unit (ECU)

Execution Date

วันที่ที่มีการเทรดเกิดขึ้น

Fed – Federal Reserve

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

Fixed Exchange Rate (Representative Rate)

อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการที่กําหนดโดยหน่วยงานทางการเงินสําหรับสกุลเงินอย่างน้อยหนึ่งสกุล ในทางปฏิบัติ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะผันผวนระหว่างแถบบนและล่างที่แน่นอนซึ่งนําไปสู่การแทรกแซงก็ตาม

Flat (Square, Balanced)

การมีสถานะซื้อ (long) หรือขาย (short) จะเหมือนกับการมีสถานะเป็น flat หรือ square บุคคลจะมีบัญชีสถานะเป็น flat หากเขาไม่มีสถานะใดๆ หรือหากสถานะทั้งหมดหักล้างกัน

FOMC – Federal Open Market Committee

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

Forex – Foreign Exchange

การซื้อสกุลเงินหนึ่งและการขายอีกสกุลเงินหนึ่งในตลาดนอกระบบ (over-the-counter) การเทรดสกุลเงินโดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Forward

อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จะชำระบัญชี ณ วันที่ตกลงกันในอนาคต โดยพิจารณาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

Forward Points

จำนวน pip ที่บวกหรือลบออกจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

FRA – Forward Rate Agreements

FRA เป็นธุรกรรมที่อนุญาตให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนดในอนาคต

Front and Back Office

Front Office หรือระบบหน้าร้านมักจะประกอบด้วยห้องเทรดและกิจกรรมทางธุรกิจหลักอื่นๆ

Fundamental Analysis

(การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน) การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินในอนาคต

Futures Contract

(สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารในราคาที่กําหนดในวันที่ในอนาคต ความแตกต่างหลักระหว่าง "future" และ "forward" คือฟิวเจอร์สมักจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange- Traded Contacts – ETC) ส่วนฟอร์เวิร์ดส์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญา Over The Counter (OTC) โดย OTC คือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

G5

5 ประเทศอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

G7

7 ประเทศอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิตาลี

GDP – Gross Domestic Product

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) มูลค่ารวมของผลผลิต รายได้ หรือค่าใช้จ่ายของประเทศที่เกิดขึ้นภายในพรมแดนทางกายภาพของประเทศ

GNP – Gross National Product

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศบวกกับรายได้จากการลงทุนหรือการทํางานในต่างประเทศ

GTC – Good-Till-Cancelled

คำสั่งการเทรดในราคาคงที่ที่ส่งโดยดีลเลอร์ GTC จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการดําเนินการหรือยกเลิก

Hedge

การเปิดสถานะหนึ่งหรือหลายสถานะผสมกันเพื่อลดความเสี่ยงของสถานะหลักของเทรดเดอร์

High/Low

(สูง/ต่ำ) โดยปกติจะหมายถึงราคาซื้อขายสูงสุดและราคาซื้อขายต่ำสุดของตราสารอ้างอิงในระหว่างวันซื้อขาย

Inflation

(เงินเฟ้อ) สภาพเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อลดลง

Initial Margin

(มาร์จิ้นเริ่มต้น) เงินหลักประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะการเทรดเพื่อรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

Interbank Rates

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารระหว่างประเทศรายใหญ่

Intervention

(การแทรกแซง) การดําเนินการโดยธนาคารกลางเพื่อมีอิทธิพลต่อค่าสกุลเงินก่อนเข้าสู่ตลาด การแทรกแซงร่วมกันหมายถึงการดําเนินการโดยธนาคารกลางหลายแห่งเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

IRS – Interest Rate Swaps

การจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนภาระหนี้สองประเภทโดยแต่ละประเภทมีรูปแบบการชําระหนี้ที่แตกต่างกัน โดยมักจะมีการแลกเปลี่ยนเงินกู้สองแบบคู่ขนานกัน ได้แก่ เงินกู้แบบคงที่และเงินกู้แบบลอยตัว

Kiwi

(คำแสดงของ) สกุลเงินดอลลาร์ประเทศนิวซีแลนด์

Leading Indicators

(ตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ) ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ได้รับการพิจารณาเพื่อคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต (เช่น การว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดขายปลีก รายได้ส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี อัตราคิดลด และอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง)

Leverage

(เลเวอเรจ) หรือเรียกอีกอย่างว่า มาร์จิ้น (Margin) เป็นอัตราส่วนระหว่างจํานวนเงินที่ใช้ในการทําธุรกรรมต่อเงินฝากค้ำประกันที่กำหนด

Libor - London Inter-Bank Offered Rate

อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ กรุงลอนดอนแห่งประเทศอังกฤษ ธนาคารระหว่างประเทศรายใหญ่ใช้ LIBOR เวลาที่กู้ยืมเงินจากธนาคารอื่น

Liquidation

(การชำระบัญชี) การปิดสถานะการเทรดที่มีอยู่ผ่านการทำธุรกรรมหักล้าง (Offsetting transaction)

Liquidity

(สภาพคล่อง) ความสามารถของตลาดในการรับธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของราคาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

Long

สถานะที่จะซื้อตราสารมากกว่าที่จะขาย ดังนั้นมูลค่าจะเพิ่มขึ้นหากราคาตลาดเพิ่มขึ้น

Long Position

(สถานะซื้อ) สถานะที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหากราคาตลาดเพิ่มขึ้น เมื่อซื้อคู่สกุลเงินหลัก จะเรียกสถานะนี้ว่า สถานะซื้อ (Long)

Loonie

(คำแสดงของ) สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

Lot

(Lot) หน่วยวัดปริมาณการเทรด มูลค่าการเทรดจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเสมอ

Margin

(มาร์จิ้น) อิควิตี้ที่กำหนดที่นักลงทุนจะต้องฝากเพื่อเป็นหลักประกันสถานะ

Market Maker

(ผู้ดูแลสภาพคล่อง) ดีลเลอร์ที่ส่งทั้งราคาเสนอซื้อ (ฺbid) และเสนอขาย (ask) เป็นประจํา และพร้อมที่จะสร้างตลาดสองฝั่งสําหรับตราสารทางการเงินใดๆ

Market Order

คําสั่งซื้อ/ขายในราคาที่ดีที่สุดเมื่อคำสั่งเข้าสู่ตลาด

OCO – One Cancels the Other

คําสั่งแบบมีเงื่อนไขที่ว่าหากคําสั่งหนึ่งได้รับการดำเนินการแล้วจะยกเลิกอีกคำสั่งโดยอัตโนมัติ

Open Order

คําสั่งเปิด เป็นคําสั่งที่จะดําเนินการเมื่อตลาดเคลื่อนตัวถึงราคาที่กําหนด โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับคําสั่ง GTC

Open Position

(สถานะเปิด) การเทรดที่ดำเนินอยู่โดยยังไม่มีการคิดกําไรขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้ถูกหักล้างด้วยรายการเทรดที่เท่ากันและตรงข้าม

Options

ออปชัน เป็นข้อตกลงที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองมีออปชันในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์เฉพาะ ณ ราคาที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนด ออปชันมีสองประเภท ได้แก่ call และ put โดย call เป็นสิทธิ์ในการซื้อ ส่วน put เป็นสิทธิ์ในการขาย

Order

ออเดอร์คือคําสั่ง จากลูกค้าไปถึงโบรกเกอร์เพื่อเทรด โดยสามารถส่งคําสั่งได้ในราคาที่เจาะจงหรือที่ราคาตลาด คำสั่งจะค้างอยู่จนกว่าจะมีการเทรด หรือจนกว่าตลาดจะปิด

Overnight Position

(สถานะข้ามวัน) การเทรดที่ยังคงเปิดอยู่จนถึงวันทําการถัดไป

Points, Pips

จุด, พิพ เป็นคําที่ใช้ในตลาดสกุลเงินเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดของอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติหนึ่งจุดพื้นฐาน (0.0001 ในกรณีของ EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF และ 0.01 ในกรณีของ USD/JPY) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม

Position

สถานะเป็นมุมมองการเทรดที่แสดงเป็นการซื้อหรือขาย อาจหมายถึงยอดสกุลเงินที่นักลงทุนค้างชําระก็ได้

Premium

ในตลาดสกุลเงิน หมายถึงจํานวนจุดที่เพิ่มเข้าไปในราคาสปอตเพื่อกําหนดราคา forward หรือ futures

Profit/Loss (P&L)

กําไรขาดทุน "ที่เกิดขึ้นจริง" (realised) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการเทรดเมื่อปิดสถานะแล้ว และกําไรขาดทุนที่ "ยังไม่เกิดขึ้นจริง" (unrealised) ตามทฤษฎีเมื่อสถานะเปิดอยู่ โดยการคำนวณกำไรขาดทุนสะท้อนกับราคาตลาดในปัจจุบัน

Quote

ราคาตลาดที่แสดงราคาเสนอซื้อสูงสุดและ/หรือราคาเสนอขายต่ำสุดของหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

Rally

การฟื้นตัวของราคาหลังจากราคาตกลงมาเป็นช่วงเวลาหนึ่ง

Range

(ช่วง) ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของฟิวเจอร์สที่บันทึกไว้ระหว่างรอบการเทรดที่กําหนด

Rate

(อัตรา) ราคาของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

Repo – Re-purchase

(ซื้อคืน) การเทรดประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการขายและการซื้อคืนตราสารในภายหลังตามเวลาและวันที่ที่ระบุ เกิดขึ้นในตลาดการเงินระยะสั้น

Resistance

(แนวต้าน) คําที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ระบุระดับราคาเฉพาะที่สกุลเงินจะไม่สามารถข้ามไปด้านบนได้ หากราคาไม่สามารถขยับข้ามไปเหนือจุดนั้น ทําให้เกิดรูปแบบที่มักจะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง

Risk Management

(การบริหารความเสี่ยง) เพื่อป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนจะใช้การวิเคราะห์ทางการเงินและเทคนิคการเทรด

Roll-Over

(โรลโอเวอร์) กระบวนการในการเทรดที่มีการทิ้งไว้ข้ามวัน ค่าใช้จ่ายของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงิน

Settlement

(การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์) กระบวนการที่การเทรดถูกบันทึกไว้ในบัญชีและระเบียนของคู่สัญญาในการทําธุรกรรม การชําระบัญชีการเทรดสกุลเงินอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกันจริงๆ ระหว่างสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งก็ได้

Short

'ชอร์ต' คือการขายตราสารโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของจริงๆ และถือสถานะ short โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงเพื่อที่จะสามารถซื้อคืนได้ในอนาคตพร้อมกับผลกําไร

Short Position

(สถานะขาย) สถานะการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาตลาด เมื่อขายสกุลเงินหลักในคู่นี้ เรียกสถานะนี้ว่า ขาย (Short)

Spot

(สปอต) การทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นทันที แต่เงินทุนมักจะเปลี่ยนมือภายในสองวันทําการหลังจากทําข้อตกลงกัน

Spot Price

(ราคาสปอต) ราคาตลาดปัจจุบัน การชําระบัญชีธุรกรรมสปอตมักจะเกิดขึ้นภายในสองวันทําการ

Spread

(สเปรด) ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (bid) และ ราคาเสนอขาย (ask) ใช้ในการวัดสภาพคล่องของตลาด สเปรดแคบหมายถึงสภาพคล่องสูง

Stop Loss Order

คําสั่งที่มีการตั้งจุดขาดทุนไว้ เป็นคําสั่งซื้อ/ขายในราคาที่ตกลงกันไว้ โดยมีคําสั่งหยุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยสถานะที่เปิดจะถูกชําระบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงหรือผ่านจุดราคาที่กำหนดไว้

Support Levels

(แนวรับ) เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ระบุเพดานและพื้นของราคาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดจะมีการปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ

Swap

สวอปสกุลเงินคือการขายและการซื้อสกุลเงินจํานวนเดียวกันพร้อมกันในอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

Technical Analysis

(การวิเคราะห์ทางเทคนิค) ความพยายามในการคาดการณ์ราคาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เช่น แนวโน้มราคาในอดีต ค่าเฉลี่ย ปริมาณซื้อขาย สถานะคงค้าง ฯลฯ

Tick

การเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำของราคาขึ้นลง

Tomorrow Next (Tom/Next)

การซื้อและขายสกุลเงินพร้อมกันเพื่อรับมอบในวันถัดไป

Two Way Price

(ราคาสองทาง) ทั้งราคาเสนอซื้อ (bid) และ เสนอขาย (ask) จะถูกเสนอสําหรับธุรกรรมการเทรดเงินตราต่างประเทศ

US Prime Rate

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารของสหรัฐฯ ให้ลูกค้าองค์กรหลักกู้ยืม

Value Date

(วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย) วันที่คู่สัญญาธุรกรรมทางการเงินตกลงชำระบัญชีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง เช่น การแลกเปลี่ยนการชําระเงิน สําหรับธุรกรรมสกุลเงินสปอต โดยปกติวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายคืออีกสองวันทําการถัดไป หรือเรียกว่า วันครบกำหนด (Maturity date)

Volatility

(ความผันผวน) การวัดทางสถิติของตลาดหรือการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป คํานวณโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเสี่ยงสูงสัมพันธ์กับความผันผวนสูง

Volume

(ปริมาณการเทรด) ตัวเลขหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เทรดในช่วงเวลาที่เจาะจง

คําเตือนด้านความเสี่ยง

การเทรด Forex/CFD มีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณเนื่องจากความผันผวนของตลาดอ้างอิง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและขอรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและมีใบอนุญาตอย่างเหมาะสม

วิธีการชําระเงิน
ในการฝากเงินเพิ่มเติม คุณต้องยืนยันบัญชีของคุณก่อน
ไฟล์ของคุณถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ฉันเข้าใจ

เรียน ${UserName},

การกระทํานี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีทดลอง
เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงของคุณเพิ่มเงินและเริ่มการซื้อขาย

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

ส่วนนี้เปิดสําหรับลูกค้าเท่านั้นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน